BOOK TID

Diskusprolaps

En diskusprolaps er en udposning på en af de bruskskiver, der sidder mellem rygsøjlens knogler / hvirvler

Diskusprolaps kan være placeret i nakken, brystryggen eller i lænden. En diskusprolaps skyldes, at bruskskiven, diskus, bliver slidt hvorved det tyktflydende vandholdige materiale bliver trykket ud. Hvis det bliver trykket så langt ud, at det kommer til at trykke på rygmarven kan den give problemer med at gå og den kan også påvirke kontrollen af afføring og vandladning. 

Hvordan kan Slagelsekiropraktoren hjælpe?

Hos Slagelsekiropraktoren, er vi specialister i at behandle diskusprolaps uanset om den sidder i nakken eller i lænden. Kiropraktor Nis Alnor har været med til at skrive handlingsplanen for, hvordan diskusprolaps behandles i Region Sjælland. Handlingsplanen er skrevet sammen med Rygkirurgerne fra Køge Sygehus, praktiserende læger og fysioterapeuter under ledelse af Sundhedsforvaltningen i Region Sjælland.


Når du henvender dig til Slagelsekiropraktoren med en diskusprolaps, vil du blive tilbudt behandling ud fra den nyeste viden. Første gang du henvender dig, bliver der optaget en sygehistorie, hvor kiropraktorerne på klinikken spørger ind til, hvad der er sket op til du har fået din diskusprolaps, og hvilke symptomer du har haft og også hvilke symptomer du har, på det tidspunkt du henvender dig. Du vil blive mødt med en stor forståelse for netop din situation, og der vil blive lagt et behandlingsforløb tilpasset din situation. Det kan bestå af øvelser, generelle vejledninger i, hvordan du skal håndtere dine smerter og information om hvordan din prognose er.


Hvis diskusprolapsen er opstået indenfor relativ kort tid, det vil sige mindre end tre måneder, er der et fastlagt program, hvor du efter 2, 4 og 8 uger vil gennemgå faste undersøgelser for, at få en status over din aktuelle tilstand. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at sende dig videre for at få foretaget en MR skanning på et af Region Sjællands Sygehuse. Vi kan henvise dig direkte til MR skanning, uden du behøver at gå til din egen læge først. Vi orienterer løbende din egen læge om resultatet af de undersøgelser vi foretager, ligesom din egen læge bliver orienteret, hvis du henvises til MR skanning.


Hvornår er der behov for en MR skanning? Der er egentlig kun behov for, at få foretaget en skanning, hvis det vurderes, at du skal henvises til Rygambulatoriet på Køge Sygehus med henblik på et kirurgisk indgreb. Hvis du reagerer positivt på behandlingerne, det vil sige, at du får det bedre indenfor 4 – 6 uger efter behandlingerne er startet, så er der ingen grund til, at du henvises til MR skanning og senere til Rygambulatoriet på Køge Sygehus.


Hvis der kommer forværring af symptomer i form af pludselig nedsat styrke i det ene ben, eller den ene fod er blevet slap, eller du mister kontrollen over vandladning eller afføringen, så skal du kontakte nærmeste skadestue med det samme.


Diskusprolaps i nakke

Andre gange trykker diskusprolapsen på nerverødderne i nakken, dette giver typisk smerter i armene. Den kan også give nedsat følesans i arme og nedsat styrke i skulder og arm.

Diskusprolaps i Lænd

Ved en diskusprolaps i lænden får man typisk smerter i lænden og rigtig mange smerter i det ene ben. Et typisk tegn er, at smerterne i benet er meget værre end smerterne i lænden. Man har svært ved at gå og stå fordi kroppens vægt belaster diskusprolapsen hvorved smerterne forværres i benet. Ofte oplever man også at benet sover, nærmes føles dødt og at der er nedsat kraft i benet.

Læs mere om Diskuprolaps i folderen fra Dansk Kiropraktor Forening

For prolaps i lænden kan du læse mere her

For prolaps i nakken kan du læse mere her 


Video

Se video om hvad en diskusprolaps er

Behandling af diskusprolaps