Coronavirus – COVID-19 opdatering Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at alle klinikker i Danmark kun ser akutte og særligt behandlingskrævende patienter frem til 31. marts 2020. Fra og med i dag, fredag den 13. marts overgår klinikken til nødberedskab. Det betyder at klinikken vil være åben dagligt, men der vil kun være en kiropraktor og en kliniksekretær på arbejde ad gangen mod normalt tre kiropraktorer og to sekretærer. Det kan betyde lidt ventetid på telefonen, men vi vil gøre alt for, at akutte patienter kan komme til samme dag. Tak for jeres forståelse Nis Alnor, kiropraktor og klinikejer

Klager og Erstatning

Du kan klage over den behandling du har fået

En del af det at gå til behandling hos en autoriseret behandler, uanset om det er kiropraktor, fysioterapeut eller læge, er, at der er et etableret klage- og erstatningssystem i tilfælde af, at der er gået noget galt i forbindelse med behandlingen.  Hvis man som patient ønsker at klage over den behandling, man har fået, kan man henvende sig til Styrelsen For Patientsikkerhed på www.stps.dk.


Ønsker man at søge om erstatning, kan man rette henvendelse til Patienterstatningen på pepl.dk


Klager over honorar.

Hvis der ikke kan opnået enighed om honorarets størrelse eller ydelsesforbrug, er der mulighed for at klage over ydelsen til samarbejdsudvalget i Region Sjælland. Klagen sendes til Primær Sundhed i Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø eller på mail til primaersundhed@regionsjaelland.dk


Opbevaring og sletning af journaloplysninger

Kiropraktorerne er pålagt at optage og opbevare journaler i 10 år på lige fod med læger, tandlæger, jordemødre, kliniske diætister, kliniske tandteknikere og tandplejere.


Siden 25. maj 2018 kan man bede om at få slettet sine oplysninger hos kiropraktoren, men sletningen kan først finde sted når der er gået 10 år eller mere fra sidste konsultation.


Ønsker man at få slettet sine journaloplysninger skal ske ved at fremsende et skriftligt ønske herom enten i form af et brev sendt med post eller ved at fremsende en e-mail.


Når først en journal er slettet, kan den ikke genskabes.


https://www.retsinformation.dk/


Hvis du ønsker at få en kopi af din journal, sender vi den til dig i din e-boks.

Rapportering af utilsigtede hændelser

Har du eller en pårørende i forbindelse med besøg på klinikken eller på et behandlingssted i Danmark oplevet uhensigtsmæssigheder eller fejl kan du indberette det her: https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse


Bivirkninger

Der er en lille risiko for arteriel dissektion med apopleksi, det vil sige risiko for at man kan få en blodprop i hjernen,  som følge af en manipulation af nakken. Risikoen vurderes til at være 1,0-1,7 ud af 100.000. Det tal skal sættes i forhold til risiko for at få en blodprop som følge af indtagelse af NSAID (blandt andet Ipren og Ibumetin). Her er risikoen 3,92 ud af 100.000. I følge en undersøgelse offentliggjort i Ugeskrift for læger i 2016 er det ofte svært at kæde manipulation af nakken sammen med udløsning af en blodprop.  https://ugeskriftet.dk/videnskab/dissektion-af-halskar 

Læs endvidere info på sundhed.dk https://www.sundhed.dk/content/cms/59/95159_notat_arteriel_dissektion.pdfKiropraktisk klinik
Kiropraktisk klinik | Sdr. Stationsvej 41 | 4200 Slagelse | Tlf.: 5853 5858 | Fax: 5853 3858 | nis@slagelsekiropraktoren.dk
FB
Klik her for at ændre cookie samtykke
Nye parkeringsregler pr. 1. marts
Du behøver ikke at sætte skiven
BEMÆRK!
Ved ankomst i venteværelset skal du taste din nummerplade ind på Q-parkstanden - så får du ikke en parkeringsbøde.