Coronavirus – COVID-19 opdatering Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at alle klinikker i Danmark kun ser akutte og særligt behandlingskrævende patienter frem til 31. marts 2020. Fra og med i dag, fredag den 13. marts overgår klinikken til nødberedskab. Det betyder at klinikken vil være åben dagligt, men der vil kun være en kiropraktor og en kliniksekretær på arbejde ad gangen mod normalt tre kiropraktorer og to sekretærer. Det kan betyde lidt ventetid på telefonen, men vi vil gøre alt for, at akutte patienter kan komme til samme dag. Tak for jeres forståelse Nis Alnor, kiropraktor og klinikejer
Slagelsekiropraktoren følger løbende retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

Fra mandag den 20. april 2020, er klinikken begyndt at bevæge sig mod mere normale tilstande.

Man skal dog fortsat være indstillet på at blive visiteret både ved tidsbestilling og når man møder op i klinikken. Hvis man har symptomer på COVID-19 vil man blive afvist. Har man booket online vil man blive kontakte af klinikken for at blive spurgt ind til symptomerne.


Hvis man er ældre eller har et nedsat immunforsvar bør man overveje, om man kan udsætte sin tid hos kiropraktoren.

For at holde smitterisikoen så langt nede som muligt henstiller vi til, at man kommer til den tid der er aftalt, og man i videst mulige omfang kommer uden pårørende. Børn må selvfølgelig godt komme med enten mor eller far, ikke begge forældre samtidigt. Andre pårørende kan blive bedt om at vente udenfor på parkeringspladsen. På den måde kan vi holde antallet af personer i venteværelset nede og derved reducere smittefaren.


Hold dig endelig ikke tilbage med at benytte håndspritten i venteværelset og hos sekretærerne. Det er sat op for din og vores skyld. Når du skal afregne, henstiller vi til at du enten benytter Dankort / betalingskort eller MobilePay og ikke kontanter.


Mulighed for videokonsultation:

Hvis du har COVID-19 eller ikke ønsker at møde op på klinikken af andre årsager men har behov for at komme i kontakt med en kiropraktor så kan vi tilbyde videokonsultationer. Det foregår via Sundhed.dk

Du kan tilgå videokonsultation direkte her

Vær opmærksom på at du skal benytte enten Chrome eller Firefox


Du skal kontakte klinikken på telefon 58535858 og aftale en tid til videokonsultation. På det aftalte tidspunkt går du ind på førnævnte link og anmelder din ankomst i det virtuelle ”venteværelse”.


Tak for jeres forståelse

Nis Alnor, kiropraktor og klinikejer

Klager og Erstatning

En del af det at gå til behandling hos en autoriseret behandler, uanset om det er kiropraktor, fysioterapeut eller læge, er, at der er et etableret klage- og erstatningssystem i tilfælde af, at der er gået noget galt i forbindelse med behandlingen.  Hvis man som patient ønsker at klage over den behandling, man har fået, kan man henvende sig til Styrelsen For Patientsikkerhed på www.stps.dk.


Ønsker man at søge om erstatning, kan man rette henvendelse til Patienterstatningen på pepl.dk


Klager over honorar.

Hvis der ikke kan opnået enighed om honorarets størrelse eller ydelsesforbrug, er der mulighed for at klage over ydelsen til samarbejdsudvalget i Region Sjælland. Klagen sendes til Primær Sundhed i Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø eller på mail til primaersundhed@regionsjaelland.dk


Opbevaring og sletning af journaloplysninger

Kiropraktorerne er pålagt at optage og opbevare journaler i 10 år på lige fod med læger, tandlæger, jordemødre, kliniske diætister, kliniske tandteknikere og tandplejere.


Siden 25. maj 2018 kan man bede om at få slettet sine oplysninger hos kiropraktoren, men sletningen kan først finde sted når der er gået 10 år eller mere fra sidste konsultation.


Ønsker man at få slettet sine journaloplysninger skal ske ved at fremsende et skriftligt ønske herom enten i form af et brev sendt med post eller ved at fremsende en e-mail.


Når først en journal er slettet, kan den ikke genskabes.


https://www.retsinformation.dk/


Hvis du ønsker at få en kopi af din journal, sender vi den til dig i din e-boks.

Rapportering af utilsigtede hændelser

Har du eller en pårørende i forbindelse med besøg på klinikken eller på et behandlingssted i Danmark oplevet uhensigtsmæssigheder eller fejl kan du indberette det her: https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Kiropraktisk klinik
Kiropraktisk klinik | Sdr. Stationsvej 41 | 4200 Slagelse | Tlf.: 5853 5858 | Fax: 5853 3858 | nis@slagelsekiropraktoren.dk
FB
Klik her for at ændre cookie samtykke
Nye parkeringsregler pr. 1. marts
Du behøver ikke at sætte skiven
BEMÆRK!
Ved ankomst i venteværelset skal du taste din nummerplade ind på Q-parkstanden - så får du ikke en parkeringsbøde.